PM Engelbrektsrullen Ungdom 5 km lördag den 20 juli 2019


RULLSKIDLOPP I KLASSISK STIL

KLASSER: H 11-12, H 13-14, H 15-16 år 5 km. D 11-12, D 13-14, D 15-16 år 5 km.

ANMÄLAN: 100 kr fram t.o.m. den 19 juli.

EFTERANMÄLAN: Endast på plats på kansliet på Torget i Norberg senast 1 tim före start. Efteranmälan på plats betalas med swish. Inga kontanter. Efteranmälningsavgift 150 kr.

START & MÅL: På Torget i Norberg

START: Kl 13:00

NUMMERLAPPAR: Hämtas vid Engelbrektsloppets kansli på Torget senast 30 min före start. 

BANAN: Bil-, gång- och cykelvägar. Banan är märkt med skyltar och målning på väg. Var uppmärksam och följ trafikregler. Kilometermarkeringar och vätskekontroll finns utmed banan. BANSKISS.

HJUL:  Standard gummihjul klass 2, skall framgå av märkning på hjul. Varav ett hjul på varje skida skall vara bromsat enligt skidförbundets regler.

SKYDDSUTRUSTNING: Hjälm och ögonskydd är obligatoriskt.

TÄVLINGSREGLER: Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller, särskilt sektion H. Alla tävlande ledare och publik deltar på egen risk.

De åkare som inte har varvat innan den första åkaren går i mål blir avplockade.

PRISER: Medalj till alla som fullföljer. 

VÄTSKA:  På Torget i Norberg efter målgång.

ORDNINGSREGLER: Engelbrektsloppet uppmanar tävlande att visa hänsyn till varandra och långsammare åkare håller till höger.

MAT & DRYCK: Serveringar finns intill Torget.

DUSCH: Erbjuds i Centralskolans gymnastikhall ca 400 m från Torget.

TOALETTER: Toalettvagnar samt toaletter vid omklädnad.

FÖRSTA HJÄLPEN: Finns vid start och målområdet.

PARKERING: På anvisad plats. Följ skyltning.

LOGI: I Norbergs finns flera bra boendealternativ.

UPPLYSNINGAR: Engelbrektsloppets kansli, Tel 0223-204 19. Engelbrektsgatan 73, 738 31 Norberg

ÖVRIGT: Detta är ett motionsarrangemang. Deltagande i arrangemangen sker på deltagarens egen risk. Ev. bilder som fotograferas under tävlingarna förbehåller sig arrangörerna rätten att publicera utan deltagarens godkännande.

Varmt välkomna till en härlig sommarfest!