Information/PM Engelbrektsloppet 45.

45 km i klassisk stil den 9 feb 2019 i Norberg.

 

ENGELBREKTSLOPPET 45: Långlopp i klassisk stil. Endast motionsklasser för dam och herr. Engelbrektsloppet 45 ingår i En Svensk Klassiker Halva.

KLASSISK TEKNIK gäller.

SKATING FÖRBJUDEN. Åkare som överträder bestämmelsen kommer att diskvalificeras. Kontrollanter finns utmed banan.

SPÅR: Minst 2 spår runt hela banan. Långsama åkare går fri i höger spår och omkörning sker till vänster. Visa hänsyn. Byt ej spår så att du hindrar medtävlare.

STARTBEVIS: Skickas per E-post för egen utskrift veckan före loppet. Medtas vid hämtning av nummerlapp. Eller visas upp i telefonen. För er som köpt busspaket gäller startbeviset som biljett.

STARTTID: 

ANMÄLNINGSAVGIFT: 800 kr.

EFTERANMÄLAN: 1.050 kr (3-8 feb)

DIREKTANMÄLAN: 1.300 kr (9 feb)

STARTFÄLT: Endast en motionsklass med fri placering, ingen seedning i Engelbrektsloppet 45.

REP och MAXTID: Repet dras på Torget i Norberg kl 15 och målet stänger kl 18:00. Den som inte är i mål senast kl 18:00 får ingen sluttid.

PARKERING: Följ skyltar.

VALLNINGSERVICE: Finns att köpa vid Glasmästeriet norr om kyrkan. Tel 070-568 24 76

ÖVERDRAGSKLÄDER: Lägg överdragskläderna i den plastpåse som finns i startkuvertet. Behåll överdragskläderna på till speakern säger till. Påsen med kläderna läggs utanför startfältet. Kläderna återfås vid Centralskolans skolgård mot uppvisande av nummerlappen.

VÄRDESAKER/EFFEKTFÖRVARING: Kan lämnas på kansliet vid Torget i Norberg och återfås mot uppvisandet av nummerlappen. OBS vi kan bara ta emot värdesaker som telefoner och mindre föremål. Ej kläder och dylikt.

OMKLÄDNING OCH DUSCH: Damer i Frida Hansdotter Arena. Herrar i stora gymnastikhallen. Följ skyltar. Öppet 8.00 - 21.00

TIDTAGNING: Sker med chip som finns i startkuvertet. Instruktion finns hur det monteras runt vristen.

MATKONTROLLER: 3 st matkontroller. Där finns vatten, sportdryck, bläbärssoppa, buljong, saltgurka, kaffe och bullar.

BANMÄRKNING: Skyltar finns vid varje kilometer som talar om hur långt det är kvar till mål.

DELTAGARE SOM BRYTER: Bryter du loppet kontaktar du sjukvårdspersonal vid närmaste kontroll. Hon eller han rapporterar till sekretariatet att du brutit och ordnar transport till målet.

RESULTAT: Resultatlista på engelbrektsloppet.se. Listan presenteras i dam och herr, motion. Listan presenteras som ”en lista” men varje åkare kan där också se vilken placering han/hon har i sin åldersklass. På hemsidan kan man också sortera i åldersklasser.

MEDALJER: Engelbrektsloppets medalj delas ut direkt efter målgång till samtliga som fullföljer loppet. De som fullföljer 20:e resp. 30:e loppet får en speciell medalj som delas ut senare vid en speciell ceremoni. Inbjudan till ceremonin skickas ut till berörda åkare.

DIPLOM: Kommer att skickas ut per post till alla som fullföljt.

MAT: Finns att köpa på Centralskolan mellan 12.00 - 17.00. 

KVARGLÖMDA EFFEKTER: Kan efterfrågas på Kansliet 0223-20419. Engelbrektsloppet ansvarar ej för saker som av någon anledning förkommit eller förstörts. Kläder som ej avhämtats före 1 mars skänks till någon hjälporganisation.

SJUKVÅRD: Sjukvårdspersonal finns i Start/Mål och vid matkontrollen i Nordansjö och på Torget i Norberg. Värmestuga finns och tillgång till scooter med pulka. Tel till räddningspulkan 073-050 23 00

SJUKVÅRDSCENTRAL: Finns vid Mariagården vid kyrkan.

ÖVRIGT: Tävlande, funktionärer och åskådare närvarar vid tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig från allt ansvar för skada eller dylikt som kan inträffa i samband med tävlingen. I och med anmälan godkänner du att dina uppgifter lagras elektroniskt och att din e-postadress får användas för information från oss om loppen och verksamhet anknuten till dessa.

INSTÄLLT LOPP: Om loppet inställs på grund av snöbrist eller kyla (-25 FIS regler) betalas 50% av anmälningsavgiften tillbaka.

TÄVLINGSEXPEDITION: Info kommer senare.

NUMMERLAPPAR: Info kommer senare.

INFORMATIONSCENTRAL: Engelbrektsloppets kansli på torget, öppet lördag och söndag från 07:00 till tävlingens slut. Engelbrektsloppet, Engelbrektsgatan 73, 738 31 Norberg Tfn 0223 204 19, e-post: info@engelbrektsloppet.se, www.engelbrektsloppet.se

MILJÖ: Kasta inte skräp efter spåret. Det finns sopkärl och säckar att lägga skräpet i vid kontrollerna och vid målet, eller ta med skräpet hem. Tomma gelpåsar är skadliga för djuren. Var rädd om naturen.  

Engelbrektsloppet är miljöcertifierat