Överlåtelse av startplats

Köparen
Skickar sitt Användar ID (i TA OnLine)  till säljaren.
Logga in på Mina Sidor så visas Användar ID.

Om du inte har ett konto i TA OnLine,  skapar du användarkonto på Mina Sidor och får ett Användar ID.
OBS du ska INTE göra någon ny anmälan i detta skede.

Säljaren 
Genomför överlåtelsen av startplats på Mina Sidor
Klicka på aktuell tävling och kontrollera att köparens Användar ID är rätt
Överlåt din startplats till köparen.

Bekräftelse
Både köpare och säljare får ett mail som bekräftar överlåtelsen
Köparen loggar in på Mina sidor och betalar administrationsavgiften 200 SEK.