Information/PM Kristinaloppet 30 km i klassisk stil den 9 feb 2019 i Norberg.

 

KRISTINALOPPET: Långlopp 30 km (2 x 15 km) i klassisk stil som ingår i En Svensk Klassiker Tjej och En Svensk Klassiker Korta. Tävlings- och motionsklasser för damer. Start och mål på Torget i Norberg. 

KLASSISK TEKNIK gäller.

SKATING FÖRBJUDEN. Åkare som överträder bestämmelsen kommer att diskvalificeras. Kontrollanter finns utmed banan.

SPÅR: Minst 2 spår runt hela banan. Långsam åkare går fri i höger spår och omkörning sker till vänster. Visa hänsyn. Byt ej spår så att du hindrar medtävlare.

STARTTID. 10:00 för både tävlings- och motionsklasserna.

ANMÄLNINGSAVGIFT:  650 kr.

EFTERANMÄLAN: 875 kr (3-8 feb)

DIREKTANMÄLAN: 1.200 kr (9 feb) SWISH finns.

STARTBEVIS: Skickas per E-post för egen utskrift veckan före loppet. Medtas vid hämtning av nummerlapp. Eller visas upp i telefonen. För er som köper busspaket gäller startbeviset som biljett.

STARTFÄLT: Seedat startled längst fram i markerat område därefter övriga tävlingsåkare och sist motionsklass.

SEEDNING: Tävlingsklassen är indelad i två led. Vi har valt att utgå från vilken seedning som du hade/har till Vasaloppet. Ange din önskan om seedning i vårt anmälningssystem utifrån din seedning på Vasaloppet.

Välj bland dessa alternativ när du anmäler dig:
Elitled Seedad för Vasaloppets led 0-1
Led 1 Alla övriga klasser

REP och MAXTID: Repet dras på Torget i Norberg kl 15:00 och målet stänger kl 18:00. Den som inte är i mål senast kl 18:00 får ingen sluttid.

NUMMERLAPPAR: Hämtas ut i mässan i Frida Hansdotter Arena. Kan hämtas från fredag 15:00-20:00, lördag från 07:00.

TÄVLINGSEXPEDITION: Finns i mässan i Frida Hansdotter Arena. Öppettider fredag 15:00-20:00, lördag 07:00-20:00 och söndag från 07:00.

INFORMATIONSCENTRAL: Finns i mässan i Frida Hansdotter Arena. För info och kontakt före fredag den 8 februari: Engelbrektsloppets kansli, Engelbrektsgatan 73, 738 31 Norberg Tfn 0223 204 19, e-post: info@engelbrektsloppet.se, www.engelbrektsloppet.se

PARKERING: Följ skyltar.

VALLASERVICE: Finns att köpa här. Plats: Glasmästeriet norr om kyrkan. Tel 070-568 24 76

ÖVERDRAGSKLÄDER: Lägg överdragskläderna i den plastpåse som finns att hämta vid nummerlappsutdelningen. Behåll överdragskläderna på till speakern säger till. Påsen med kläderna läggs utanför startfältet. Kläderna återfås vid Frida Hansdotter Arena mot uppvisande av nummerlappen.

VÄRDESAKER: Kan lämnas på kansliet vid Torget i Norberg och återfås mot uppvisandet av nummerlappen. OBS vi kan bara ta emot värdesaker som telefoner och mindre föremål. Ej kläder och dylikt.

OMKLÄDNING OCH DUSCH: Frida Hansdotter Arena. Följ skyltar. Öppet 7.00 - 20.00

TIDTAGNING: Sker med engångschip som finns i startkuvertet. Instruktion finns hur den skall monteras runt vristen.

MATKONTROLLER: 3 st. Där finns vatten, sportdryck, bläbärssoppa, buljong, saltgurka, kaffe och bullar.

BANMÄRKNING: Skyltar finns vid varje kilometer som talar om hur långt det är kvar till mål.

DELTAGARE SOM BRYTER: Bryter du loppet kontaktar du sjukvårdspersonal vid närmaste kontroll. Hon eller han rapporterar till sekretariatet att du brutit och ordnar transport till målet.

RESULTAT: Resultatlista på www.engelbrektsloppet.se. Listan presenteras i tävling och motion. Tävlingsklasslistan presenteras som ”en lista” men varje åkare kan där också se vilken placering hon har i sin åldersklass. På hemsidan kan man också sortera i åldersklasser.

PRISER: Prisutdelning kl 13:00 på Torget. 10.000:-, 5000:-, och 3.000:- delas ut till de tre första i tävlingsklassen. Pengarna betalas ut till respektive åkares klubb. Vinnaren får en handgjord glaspokal från glasbruket Joska i Bayern, Tyskland. Där tillverkas även Världscuppokalen.

SPURTPRIS: Träningsstipendium på 4.000:- till snabbaste dam i tävlingsklassen vid varvningen inne på Torget. Pengarna betalas ut till respektive åkares klubb.

MEDALJER: Kristinaloppets medalj delas ut direkt efter målgång till samtliga som fullföljer loppet.

DIPLOM: Kommer att skickas ut alla som fullföljt.

MAT EFTER LOPPET: Finns att köpa på Centralskolan mellan kl 12:00-19:00.

FRUKOST: Finns att köpa i Centralskolan från kl 07:00.

KVARGLÖMDA EFFEKTER: Kan efterfrågas på Kansliet 0223-20419. Engelbrektsloppet ansvarar ej för saker som av någon anledning förkommit eller förstörts. Kläder som ej avhämtats före 1 mars skänks till någon hjälporganisation

SJUKVÅRD: Sjukvårdspersonal finns i Start/Mål och vid matkontrollen i Nordansjö och vid varvningen inne i Norberg. Värmestuga finns och tillgång till skoter med pulka. Tel till räddningspulkan 073-050 23 00.

SJUKVÅRDSCENTRAL: Inne vid Mariagården bredvid kyrkan

ÖVRIGT: Tävlande, funktionärer och åskådare närvarar vid tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig från allt ansvar för skada eller dylikt som kan inträffa i samband med tävlingen. I och med anmälan godkänner du att dina uppgifter lagras elektroniskt och att din e-postadress får användas för information från oss om loppen och verksamhet anknuten till dessa.

INSTÄLLT LOPP: Om loppet ställs in på grund av snöbrist eller kyla (-25 FIS regler) betalas 50% av anmälningsavgiften tillbaka.

MILJÖ: Kasta inte skräp efter spåret. Det finns sopkärl och säckar att lägga skräpet i vid kontrollerna och vid målet, eller ta med skräpet hem. Tomma gelpåsar är skadliga för djuren. Var rädd om naturen.  

Kristinaloppet är miljöcertifierat.