Information/PM Kristinaloppet 30 km i klassisk stil den 9 feb 2019 i Norberg.

 

KRISTINALOPPET: Långlopp 30 km (2 x 15 km) i klassisk stil som ingår i En Svensk Klassiker Tjej och En Svensk Klassiker Korta. Tävlings- och motionsklasser för damer. Start och mål på torget i Norberg. 

KLASSISK TEKNIK gäller.

SKATING FÖRBJUDEN. Åkare som överträder bestämmelsen kommer att diskvalificeras. Kontrollanter finns utmed banan.

SPÅR: Minst 2 spår runt hela banan. Långsam åkare går fri i höger spår och omkörning sker till vänster. Visa hänsyn. Byt ej spår så att du hindrar medtävlare.

STARTBEVIS: Skickas per E-post för egen utskrift veckan före loppet. Medtas vid hämtning av nummerlapp. Eller visas upp i telefonen. För er som köper busspaketet gäller startbeviset som biljett.

STARTTID. 10:00 för både tävlings- och motionsklasserna.

ANMÄLNINGSAVGIFT:  650 kr.

EFTERANMÄLAN: 875 kr (3-8feb)

DIREKTANMÄLAN: 1.200 kr (9 feb) SWISH finns.

STARTFÄLT: Seedat startled längst fram i markerat område därefter övriga tävlingsåkare och sist motionsklass.

SEEDNING: Tävlingsklassen är indelad i två led. Vi har valt att utgå från vilken seedning som du hade/har till Vasaloppet. Ange din önskan om seedning i vårt anmälningssystem utifrån din seedning på Vasaloppet.

Välj bland dessa alternativ när du anmäler dig:
Elitled Seedad för Vasaloppets led 0-1
Led 1 Alla övriga klasser

REP och MAXTID: Repet dras på Torget i Norberg kl 14 och målet stänger kl 18:00. Den som inte är i mål senast kl 18:00 får ingen sluttid.

PARKERING: Följ skyltar..

VALLNINGSERVICE: Finns att köpa vid Glasmästeriet strax norr om kyrkan, tel 070-568 24 76

ÖVERDRAGSKLÄDER: Lägg överdragskläderna i den plastpåse som finns i startkuvertet, förslut den med ståltråd. Behåll överdragskläderna på till speakernsäger till. Påsen med kläderna läggs utanför startfältet. Kläderna återfås vid Centralskolans skolgård mot uppvisande av nummerlappen.

VÄRDESAKER: Kan lämnas på kansliet vid Torget i Norberg och återfås mot uppvisandet av nummerlappen. OBS vi kan bara ta emot värdesaker som telefoner och mindre föremål. Ej kläder och dylikt.

OMKLÄDNING OCH DUSCH: Frida Hansdotter Arena. Följ skyltar. Öppet 6.00 - 20.00

TIDTAGNING: Sker med engångschip som finns i startkuvertet. Instruktion finns hur den skall monteras runt vristen.

MATKONTROLLER: 2 st Vid Nordansjö coh vid Källskolan inne i Norberg finns matkontroller. Där finns vatten, sportdryck, bläbärssoppa, buljong, saltgurka, kaffe och bullar.

BANMÄRKNING: Skyltar finns vid varje kilometer som talar om hur långt det är kvar till mål.

DELTAGARE SOM BRYTER: Bryter du loppet kontaktar du sjukvårdspersonal vid närmaste kontroll. Hon eller han rapporterar till sekretariatet att du brutit och ordnar transport till målet.

RESULTAT: Resultatlista på www.engelbrektsloppet.se. Listan presenteras i tävling och motion. Tävlingsklasslistan presenteras som ”en lista” men varje åkare kan där också se vilken placering han/hon har i sin åldersklass. På hemsidan kan man också sortera i åldersklasser.

PRISER: Prisutdelning kl 13:00 på Torget. 10.000:-, 5000:-, och 3.000:- delas ut till de tre första i tävlingsklassen. Pengarna betalas ut till respektive åkares klubb. Vinnaren får en handgjord glaspokal från glasbruket Joska i Bayern, Tyskland. Där tillverkas även Världscuppokalen.

SPURTPRIS: Träningsstipendium på 4.000:- till snabbaste dam i tävlingsklassen vid varvningen inne på Torget.Pengarna betalas ut till respektive åkares klubb.

MEDALJER: Kristinaloppets medalj delas ut direkt efter målgång till samtliga som fullföljer loppet.

DIPLOM: Kommer att skickas ut alla som fullföljt.

MAT :  Pris: 90 kr. Info om meny kommer senare.

          Frukost:  Pris 85 kr.

KVARGLÖMDA EFFEKTER: Kan efterfrågas på Kansliet 0223-20419. Engelbrektsloppet ansvarar ej för saker som av någon anledning förkommit eller förstörts. Kläder som ej avhämtats före 1 mars skänks till någon hjälporganisation

SJUKVÅRD: Sjukvårdspersonal finns i Start/Mål och vid matkontrollen i Nordansjö och vid varvningen inne i Norberg. Värmestuga finns och tillgång till skoter med pulka. Tel till räddningspulkan 073-050 23 00.

SJUKVÅRDSCENTRAL: Inne vid Mariagården bredvid kyrkan

ÖVRIGT: Tävlande, funktionärer och åskådare närvarar vid tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig från allt ansvar för skada eller dylikt som kan inträffa i samband med tävlingen. I och med anmälan godkänner du att dina uppgifter lagras elektroniskt och att din e-postadress får användas för information från oss om loppen och verksamhet anknuten till dessa.

INSTÄLLT LOPP: Om loppet ställs in på grund av snöbrist eller kyla (-25 FIS regler) betalas 50% av anmälningsavgiften tillbaka.

TÄVLINGSEXPEDITION: Info kommer senare

NUMMERLAPPAR :Info kommer senare.

INFORMATIONSCENTRAL: Engelbrektsloppets kansli på torget, öppet lördag och söndag från 07:00 till tävlingens slut. Engelbrektsloppet, Engelbrektsgatan 73, 738 31 Norberg Tfn 0223 204 19, e-post: info@engelbrektsloppet.se, www.engelbrektsloppet.se

MILJÖ: Kasta inte skräp efter spåret. Det finns sopkärl och säckar att lägga skräpet i vid kontrollerna och vid målet, eller ta med skräpet hem. Tomma gelpåsar är skadliga för djuren. Var rädd om naturen.  

Kristinaloppet är miljöcertifierat.