Information/PM Engelbrektshalvan 30 km i klassisk stil den 9 feb 2019 i Norberg.

 

ENGELBREKTSHALVAN: Långlopp i klassisk stil. Endast motionsklasser för dam och herr. Varvlopp 2 x 15 km med start och mål på torget i Norberg. Engelbrektshalvan ingår i En Svensk Klassiker Korta och En Svensk Klassiker Tjej.

KLASSISK TEKNIK gäller.

SKATING FÖRBJUDEN. Åkare som överträder bestämmelsen kommer att diskvalificeras. Kontrollanter finns utmed banan.

SPÅR: Minst 2 spår runt hela banan. Långsamma åkare går fri i höger spår och omkörning sker till vänster. Visa hänsyn. Byt ej spår så att du hindrar medtävlare.

STARTTID: 10:15. Alla får individuell starttid vid passage av startlinjen.

ANMÄLNINGSAVGIFT: 650 kr.

EFTERANMÄLAN: 875 kr (3-8 feb)

DIREKTANMÄLAN: 1.200 kr (9 feb) SWISH finns.

STARTBEVIS: Skickas per E-post för egen utskrift veckan före loppet. Medtas vid hämtning av nummerlapp. Eller visas upp i telefonen. För er som köper busspaket gäller startbeviset som biljett.

STARTFÄLT: Endast en motionsklass med fri placering, ingen seedning i Engelbrektshalvan.

REP och MAXTID: Repet dras på Torget i Norberg kl 15:00 och målet stänger kl 18:00. Den som inte är i mål senast kl 18:00 får ingen sluttid.

NUMMERLAPPAR: Hämtas ut i mässan i Frida Hansdotter Arena. Kan hämtas från fredag 15:00-20:00, lördag från 07:00.

TÄVLINGSEXPEDITION: Finns i mässan i Frida Hansdotter Arena. Öppettider fredag 15:00-20:00, lördag 07:00-20:00 och söndag från 07:00.

INFORMATIONSCENTRAL: Finns i mässan i Frida Hansdotter Arena. För info och kontakt före fredag den 8 februari: Engelbrektsloppets kansli, Engelbrektsgatan 73, 738 31 Norberg Tfn 0223 204 19, e-post: info@engelbrektsloppet.se, www.engelbrektsloppet.se

PARKERING: Följ skyltar.

VALLASERVICE: Finns att köpa här. Plats: Glasmästeriet norr om kyrkan. Tel 070-568 24 76

ÖVERDRAGSKLÄDER: Lägg överdragskläderna i den plastpåse som finns att hämta vid nummerlappsutdelningen. Behåll överdragskläderna på till speakern säger till. Påsen med kläderna läggs utanför startfältet. Kläderna återfås vid Frida Hansdotter Arena mot uppvisande av nummerlappen.

VÄRDESAKER/EFFEKTFÖRVARING: Kan lämnas på kansliet vid Torget i Norberg och återfås mot uppvisandet av nummerlappen. OBS vi kan bara ta emot värdesaker som telefoner och mindre föremål. Ej kläder och dylikt.

OMKLÄDNING OCH DUSCH: Damer i Frida Hansdotter Arena. Herrar i stora gymnastikhallen vid Centralskolan. Följ skyltar. Öppet 8.00 - 21.00 

TIDTAGNING: Sker med chip som finns i startkuvertet. Instruktion finns hur det monteras runt vristen.

MATKONTROLLER: 3 st matkontroller. Där finns vatten, sportdryck, bläbärssoppa, buljong, saltgurka, kaffe och bullar.

BANMÄRKNING: Skyltar finns vid varje kilometer som talar om hur långt det är kvar till mål.

DELTAGARE SOM BRYTER: Bryter du loppet kontaktar du sjukvårdspersonal vid närmaste kontroll. Hon eller han rapporterar till sekretariatet att du brutit och ordnar transport till målet.

RESULTAT: Resultatlista på engelbrektsloppet.se. Listan presenteras i dam och herr, motion. Listan presenteras som ”en lista” men varje åkare kan där också se vilken placering han/hon har i sin åldersklass. På hemsidan kan man också sortera i åldersklasser.

MEDALJER: Engelbrektsloppets medalj delas ut direkt efter målgång till samtliga som fullföljer loppet.

DIPLOM: Kommer att skickas ut per post till alla som fullföljt.

MAT EFTER LOPPET: Finns att köpa på Centralskolan mellan kl 12:00-19:00. Gäller lördag och söndag.

FRUKOST: Finns att köpa i Centralskolan från kl 07:00. Gäller lördag och söndag.

VÄRDESAKER: Kan lämnas på kansliet vid Torget i Norberg och återfås mot uppvisandet av nummerlappen. OBS vi kan bara ta emot värdesaker som telefoner och mindre föremål. Ej kläder och dylikt.

KVARGLÖMDA EFFEKTER: Kan efterfrågas på Kansliet 0223-20419. Engelbrektsloppet ansvarar ej för saker som av någon anledning förkommit eller förstörts. Kläder som ej avhämtats före 1 mars skänks till någon hjälporganisation.

SJUKVÅRD: Sjukvårdspersonal finns i Start/Mål och vid matkontrollen i Nordansjö och på Torget i Norberg. Värmestuga finns och tillgång till scooter med rädningspulka.

SJUKVÅRDSCENTRAL: Finns vid målgången. 

INSTÄLLT LOPP: Om loppet inställs på grund av snöbrist eller kyla (-25 FIS regler) betalas 50% av anmälningsavgiften tillbaka.

ÖVRIGT: Tävlande, funktionärer och åskådare närvarar vid tävlingen på egen risk. Arrangören fritar sig från allt ansvar för skada eller dylikt som kan inträffa i samband med tävlingen. I och med anmälan godkänner du att dina uppgifter lagras elektroniskt och att din e-postadress får användas för information från oss om loppen och verksamhet anknuten till dessa.

MILJÖ: Kasta inte skräp efter spåret. Det finns sopkärl och säckar att lägga skräpet i vid kontrollerna och vid målet, eller ta med skräpet hem. Tomma gelpåsar är skadliga för djuren. Var rädd om naturen.  

Engelbrektsloppet är miljöcertifierat.