PM är uppdaterade för våra lopp lördag-söndag

PM för Kristinaloppet, Engelbrektshalvan och Engelbrektsloppet är uppdaterade per den 2 feb. Du hittar dem på hemsidan under respektive lopp. Nu uppdateras de vartefter som det behövs och det bästa är att du kollar just ditt PM innan du kommer till Norberg.

Vi har fått mycket snö nu och spårarbeten pågår nästan hela tiden. Prioriterade spår för träning är elljusspåret i Nordansjö och slingan runt Håberget.

Aktuell spårinfo hittar du på Skidspår.se

https://www.skidspar.se/vastmanland/norberg/nordansjo#

 

Pistmaskin.jpg
Anette Calvång