Också en typ av höjdbesked

Vi har svårt att få fram en riktig höjdkurva inför årets tävlingar beroende på att vi har delvis helt nya sträckor för tävlingarna. Därför ska vi försöka göra en skriftlig höjdkurva som utgår från våra banskisser som går att se för respektive lopp.

De kartorna har höjdkurvor utritade med 5 m höjdskillnad och det går den vägen att på ett ungefär se var de större skillnaderna finns. Kristinaloppet och Engelbrektshalvan går i lätt kuperad terräng med en variation på 30 m totalt. Inga större stigningar vare sig upp eller ner.

För Engelbrektsloppet är den totala variationen större, 80 m. Där finns två större stigningar, en vid vändningen på Håbergsslingan som är på ca 60 m följt av en nära 3 km lång utförsbacke. Den andra större stigningen är i Klackberg upp mot Kolningberg där det stiger ca 50 m följt av en ca 1 km lång utförsbacke tillbaka ner mot Klackberg.

Anette Calvång