Du anmäler ditt lag till Engelbrektsstafetten i ordinarie anmälningssystem

Den som loggar in blir lagadministratör och registrerar laguppgifterna och de som deltager i laget samt betalar startavgiften för laget.
Lagadministratören kan även vara deltagare i laget. 

Om en deltagare inte tidigare deltagit i Engelbrektsloppet registrerar du uppgifterna om deltagaren.
Obligatoriska uppgifter i anmälningssystemet är:

- Personnummer
- Namn, adress, telefonnummer
- E-postadress

Det är bra att ha dessa uppgifter tillgängliga vid anmälningstillfället.

Logga in på Mina Sidor - Välj fliken Laganmälan