Buss till Norberg

Vi arrangerar busstransport från Stockholm och Uppsala. Plats köps i samband med anmälan
Las mer
 

Bli Medlem

Har du ingen förening att representera när du ska delta i något av loppen?
Medlemskap i en förening ansluten till Svenska Skidförbundet är obligatorisk om du vill åka i tävlingsklass. I medlemskapet ingår en försäkring som gäller vid skidtävlingar under det år som medlemskapet omfattar.
Medlemskap i Föreningen Engelbrektsloppet kan du anmäla i vårt anmälningssystem när du anmäler dig till våra lopp.