Föreningsguiden 

Norberg

5.jpg

Föreningsguiden Norberg

 Här hittar ni nyttig information som är tänkt att underlätta ert föreningsarbete.

- Bidragsguide - Eventguide - Krishanteringsplan -

Bidragsguide för föreningar

pengar.jpg

Eventkalender Norberg

Här hittar du aktuella idrottsevenemang i Norberg. Saknar du något event? Mejla oss så lägger vi in det: event@engelbrektsloppet.se

_KJA7108.jpg

Plan för krishantering

Inom idrottsrörelsens verksamhet finns olika hot och risker som kan utvecklas till kriser. En kris måste kunna hanteras samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i organisationen. 

Med kris avses:

”En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen.” 

medicinbox-forsta-hjalpen-presenter-se_6629-b214d00e.jpeg

Har du idéer som kan bidra med hjälp till idrottsföreningarna i Norberg? 

Mejla oss och ge förslag: event@engelbrektsloppet.se